PALMA junior, súťaž pre mladých programátorov v Imagine

PALMA junior

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

 

Doprava v Korytnačkove

Autorské riešenie
[stiahni imp : py]

·         Počet riešiteľov: 30 / 31= 97%

·         Úspešnosť riešenia: 3,03 / 4 = 76%

Úlohou bolo nakresliť dopravnú značku zákaz zastavenia. Ukážeme si to na značke, ktorá bude mať priemer 100. Prvá časť, ktorú si nakreslíme je tyč na ktorej značka stojí –zabezpečíme si tým to, že značka bude na tyčí, a tyč nebude pretŕčať do značky. Jej dĺžka bude 200 (2*100) a nesmieme zabudnúť na hrúbku pera 100/10 = 10.

Samotná značka sa skladá z dvoch bodov. Vonkajší má priemer 100, vnútorný modrý 80. Čo sú 4/5. Potom nám stačí dokresliť vnútorné čiary. Existuje viacero možností, ale najjednoduchšia je s využitím cyklu. Korytnačka sa otáča o 45 stupňov a kreslí čiary. Hrúbku pera máme nastavenú na 10. Nakoniec sme korytnačku vrátili na pôvodnú pozíciu.

znacka

;Imagine logo
viem zakazStatia

    nechHP 10

    nechFP "cierna

    do 200

    nechFP "cervena

    bod 100

    nechFP "modra

    bod 80

    vp 45

    nechFP "cervena

 

    opakuj 4 [

        do 40

        vz 40

        vp 90

    ]

 

    ph

    vl 45

    vz 200

 pd

koniec

 

 

 

 

 

#Python

 

 def znacka():

    kor.pensize(10)

    kor.forward(200)

    kor.dot(100,"red")

    kor.dot(80,"blue")

    kor.left(45)

    kor.pencolor("red")

    for i in range (4):

         kor.forward(40)

         kor.forward(-40)

         kor.left(90)

    kor.penup()

    kor.right(45)

    kor.forward(-200)

 

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Najčastejšou chybou boli rôzne chyby v pomeroch častí značky. Väčšinou neodhadli správne len jeden alebo dva pomery. Niekoľkým žiakom sa stalo, že pri vytváraní procedúry s parametrom im to fungovalo len pre jeden rozmer značky. Našli sa aj žiaci ktorý vytvorili značku zákaz státia, namiesto zastavenia, poprípade sa pokúsili spraviť obidve.

Veľa riešení bolo pekných, na kreslenie kruhov žiaci využívali rôzne možnosti jazyka Imagine – kruh, elipsa.

Všetky riešenia boli v jazyku Imagine.

Zauímavé riešenie :

Trošku inak poňaté kreslenie vnútornej časti značky

vp 45

opakuj 2 [

  do 20

  vz 40

  do 20

  vp 90

]

 koniec

 

© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky

palmaj (zavinac) upjs.sk