Autorské riešenie
[stiahni]

  • Počet riešiteľov: 5 / 17 = 29 %

  • Úspešnosť riešenia:  3,2 / 5 = 64 %

Táto úloha sa vám možno zdala trochu náročná, ale na jej vyriešenie stačilo minimálne množstvo kódu. Pozostávala z dvoch častí.

V prvej časti ste mali doprogramovať procedúru UkazIndicie. Ako naučiť slona Huga správne používať indície? Veľmi jednoducho. Jediné, čo k tomu potrebujete vedieť, je vypočítať zvyšok po delení čísla, na ktoré Hugo myslí, zadaným číslom (2, 3, 4 alebo 5). Ak je tento zvyšok rovný nule, Hugo môže začať vykonávať indíciu. Na vypočítanie zvyšku máme v Imagine funkciu zvyšok číslo1 číslo2, ktorá nám vráti zvyšok po delení čísla1 číslom2. Takto napríklad naučíme slona Huga kývať ušami, ak číslo na ktoré myslí je deliteľné číslom 4:

ak zvyšok :cislo 4 = 0 [
  ZakyvUchom
  ]

Ak slon Hugo ukazoval správne všetky indície, získali ste dva body.

V druhej časti bolo vašou úlohou pomôcť slonovi Hugovi zisťiť, či je číslo, ktoré si hráči tipli, zhodné s číslom na ktoré Hugo myslí, prípadne je menšie alebo väčšie. Stačilo len porovnať hodnotu, ktorá bola vpísaná do textového pola, s číslom, na ktoré slon Hugo myslí. Za správne doprogramovanie procedúry PorovnajČíslo ste mohli získať 3 body.

viem PorovnajČíslo
  ak (:cislo > text2) [
  ZmurkniLavym
  ]
  ak (:cislo < text2) [
  ZmurkniPravym
  ]
  ak (:cislo = text2) [
  ZakyvChvostom
  ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Toto zadanie vyriešil správne len tím Profík V+E, tím Bubáci bol tesne blízko k plnému počtu bodov. Najväčšie problémy vám robila prvá časť úlohy. S ňou súviseli aj najčastejšie chyby:

  • Často ste používali koomplikovanú podmienku ak2. Stačilo použiť len podmienku ak.
  • Niektorí z vás namiesto použitia funkcie zvyšok vytvorili premennú zvyšok.
  • A napokon, k procedúre PorovnajČislo, Vašou úlohou nebolo určiť ktoré oko slona je ľavé alebo pravé. Dôležité bolo dosadiť správnu procedúru ku splenej podmienke.