Autorské riešenie
[stiahni]

  • Počet riešiteľov:12 / 12 = 100%

  • Úspešnosť riešenia:  3,08 / 5 =  61,6%

Riešenie tejto úlohy je dobré vytvoriť pomocou procedúry tehlicka :sirka :vyska na nakreslenie jednej tehličky a procedúry radTehliciek :sirka :vyska :pocetTehliciek na vykreslenie radu tehličiek. Používame parametre, aby sme mohli vykresľovať tehličky rôznej veľkosti.

viem tehlicka :sirka :vyska
   opakuj 2 [
    do :vyska
    vp 90
    do :sirka
    vp 90
   ]
koniec


viem radTehliciek :sirka :vyska :pocetTehliciek
  opakuj :pocetTehliciek [
    tehlicka :sirka :vyska
    ph
    vp 90
    do :sirka
    vl 90
    pd
   ]
koniec

Vytvorené pomocné procedúry použijeme na vykreslenie pyramídy.

viem pyramida :sirka :vyska :pocetRadov
  urobTu "pocetTehliciek :pocetRadov
  opakuj :pocetRadov [
    radTehliciek :sirka :vyska :pocetTehliciek
    ph
    do :vyska
    vl 90
    do ((:sirka*:pocetTehliciek) - :sirka / 2)
    urobTu "pocetTehliciek :pocetTehliciek - 1
    vp 90
    pd
  ]

;navrat na zaciatocnu poziciu
  ph
  vz :vyska*:pocetRadov
  vl 90
  do (:sirka*:pocetRadov) / 2
  vp 90
  pd
koniec

pyramida

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Niektorí súťažiaci si stanovili pevnú veľkosť jednej tehličky, a tak nebolo možné vykresliť tehličky rôznej veľkosti. Ďalšou častou chybou bolo, že súťažiaci zabudli na návrat na začiatočnú pozíciu korytnačky. Zaujímave je, že nikektorí riešili úlohu pomocou rekurzie.