Autorské riešenie
[stiahni]  

  • Počet riešiteľov: 5 / 16 = 31,25 %

  • Úspešnosť riešenia: 3,2 / 6 = 53,3 %

V zadaní úlohy je uvedené, že každý zo slonov nasaje také množstvo vody, ktoré je úmerné jeho pôvodnému objemu. Ak označíme objemy slonov ako slon1, slon2, slon3 a celkový objem všetkých slonov ako vsetkySlony, tak 1. slon nasaje vodu pomernú časť vody slon1/vsetkySlony. Podobne 2. slon pomernú časť slon2/vsetkySlony a 3. slon pomernú časť slon3/(slon1+slon2+slon3).

Ak by slony nasavali vodu z celej nádrže, ktorej objem označíme nadrz, tak objemy nasatej vody pre jednotlivých slonov sú rovné:

1. slon: nadrz*slon1/vsetkySlony
2. slon: nadrz*slon2/vsetkySlony
3. slon: nadrz*slon3/vsetkySlony

V zadaní úlohy je však uvedené, že slony skočia celí do nádrže. Znamená to, že objem vody, ktorú budú môcť nasať z nádrže, bude zmenšený o objem všetkých slonov. Potom objemy nasatej vody pre jednotlivých slonov sú rovné:

1. slon: (nadrz-vsetkySlony)*slon1/vsetkySlony
2. slon: (nadrz-vsetkySlony)*slon2/vsetkySlony
3. slon: (nadrz-vsetkySlony)*slon3/vsetkySlony

Výsledná procedúra výpočet môže vyzerať, napr. takto:

viem vypocet :nadrz :slon1 :slon2 :slon3
; vypocet 200 30 50 80

  urobTu "vsetkySlony :slon1 + :slon2 + :slon3
  ak :nadrz < :vsetkySlony [
    pis "|"Slony sa nezmestia do nadrze|
    ukonci
  ]

  urobTu "vodaSlona1 (:nadrz - :vsetkySlony) * :slon1 / :vsetkySlony
  urobTu "vodaSlona2 (:nadrz - :vsetkySlony) * :slon2 / :vsetkySlony
  urobTu "vodaSlona3 (:nadrz - :vsetkySlony) * :slon3 / :vsetkySlony

  (pis "|Vyliata voda:| :vsetkySlony)
  (pis "|Voda 1. slona:| :vodaSlona1)
  (pis "|Voda 2. slona:| :vodaSlona2)
  (pis "|Voda 3. slona:| :vodaSlona3)

koniec

Táto súťažná úloha je zameraná na porozumenie textu, dôsledný rozbor problému, využitie priamej úmery, použitie premenných a aritmetických oiperácií.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Do riešenia tejto úlohy sa zapojilo len 5 tímov, bohužial žiaden tím nezískal plný počet bodov (max 6 bodov). Celkový priemer úspešnosti riešení bol 3,2 bodov z maximálneho počtu 6 bodov (53,3% úspešnosť).

V riešeniach tri tímy použili 4 parametre, jeden tím 5 parametrov (pomery objemov a vzťahy veľkosti medzi slonmi).

Nedostatky, ktoré sme našli v riešeniach súťažiacich:

  • nesprávny výpočet objemu nasatej vody pre jednotlivých slonov - neodpočítanie vytlačenej vody z nádrže,
  • neošetrenie vstupov - objem nádrže nemôže byť menší ako objem všetkých slonov, lebo podľa zadania skočia slony do bazénu a celí sa ponoria,
  • nesprávny výpočet objemov nasatej vody z pomerov ich objemov - celkový objem nasatej vody bol dvojnásobkom objemu nádrže.