Autorské riešenie
[stiahni]

  • Počet riešiteľov: 22/22 = 100%

  • Úspešnosť riešenia: 3,45/4 = 86%

Riešenie úlohy je vcelku jednoduché. Budeme kresliť šeť náhodne sfarbených a vzájomne prekrytých kruhov. Keďze ľavý kruh má byť zobrazený celý, budeme ho kresliť ako posledný. Výhodne zrejme bude, ak kruhy budeme kresliť z prava do ľava.

Po nakreslení každého kruhu sa posunieme o 1/2 priemeru na miesto kreslenia ďalšieho kruhu. Po nakreslení posledného kruhu vrátime korytnačku do jej východezj polohy.

Prcedúra znak môže vyzerať nasledovne:

viem znak
  vl 90
  opakuj 6 [
    nechFP "?
    kruh 50
    do (50/2)
  ]
  vz (6 * 50/2)
  vp 90
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Túto úlohy väčšina z vás vyriešila správne. Vyskytlo sa len zopár chybných riešení: ľavý kruh bol prekrytý iným kruhom, kruhy nemali požadovanú veľkosť príp. rad kruhov bol inak otočený.