Autorské riešenie
[stiahni]

  • Počet riešiteľov: ?? / 12 = ?? %

  • Úspešnosť riešenia: ?? / ?? = ?? %

Výsledky sčítania hlasov sú uložené v zozname "vysledky. Pre každého kandidáta máme k dispozícii dvojprvkový zoznam obsahujúci jeho meno a počet hlasov, ktoré získal. Ak chceme zistiť, koľko percent hlasov kandidát získal, potrebujeme vedieť celkový počet hlasov. Ten získame tak, že spočítame všetky hlasy vo voľbách. Ak hlasy každého z kandidátov predelíme týmto celkovým počtom hlasov a vynásobime číslom 100, ziskame percento hlasov pre daného kandidáta.

Procedúra vypisVysledky môže vyzerať nasledovne:

viem vypisVysledky

  urobTu "pocet 0

  prePrvky "kandidat :vysledky [
    urobTu "pocet :pocet + po :kandidat
  ]

  prePrvky "kandidat :vysledky [
    pis pr :kandidat
    pis 100*(po :kandidat) / :pocet
    pis []
  ]

koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

...