Autorské riešenie
[stiahni]

  • Počet riešiteľov: 11 / 12 = 91,7 %

  • Úspešnosť riešenia: 3,6 / 5 = 72,8 %

Základnými stavebnými kameňmi potrebnými na vyriešenie úlohy sú metódy na nakreslenie trojuholníka a štvorca. Namiesto dvoch procedúr, trojuholnik :velkost a stvorec :velkost, vytvoríme iba jednu procedúru, ktorú použijeme pri kreslení oboch útvarov.

Procedúra nuholnik :n :velkost nakreslí pravidelný n-uholník. Ak parameter n je 3, procedúra vykreslí trojuholník a ak n je 4, procedúra vykreslí štvorec.

viem nuholnik :n :velkost
  ;nastavime si nahodnu farbu vyplne
  nechFv ?
  ;nakreslime n-uholnik nahodnej farby
  polygon [
   opakuj :n [
    do :velkost
    vl (360/:n)
   ]
  ]
koniec

Ďalej si ukážeme ako ozdobiť lízanku (nakresliť ozdoby po obvode lízanky). Štvorcovú lízanku ozdobíme trojuholníkmi a trojuholníkovú lízanku ozdobíme štvorcami. Keďže v zadaní nie je stanovený počet ozdôb po obvode lízanky, môžeme si ho zvoliť ľubovoľne. Aby sme si úlohu zjednodušili určíme si fixný počet ozdôb bez ohľadu na veľkosť lízanky, ale veľkosť ozdôb prispôsobíme veľkosti lízanky.

Ozboby na lízanke budeme vykresľovať tak, že na každú stranu n-uholníka (trojuholníka alebo štvorca) umiestnime 4 ozdoby. Ak lízanka je tvaru trojuholníka, ozdoby budú štvorce a naopak. Nakoniec bude trojuholníková lízanka ozdobená 12 štvorcami a štvorcová lízanka 16 trojuholníkmi. Nakreslenie ozdôb môže vyzerať nasledovne:

stvorcove ozdoby trojuholnikove ozdoby

opakuj :n [
  do :velkost/10
  opakuj 4 [
   ak2 :n = 4 [
    nuholnik 3 :velkost/5] [
    nuholnik 4 :velkost/10
   ]
   do :velkost/5
  ]
 do :velkost/10
 vl 360/:n
]

Výsledná procedúra, ktorá nakreslí lízanku podľa zadaných kritérií by mohla vyzerať takto:

viem kresliLizanku :n :velkost
 ;nakreslime palicku lizanky
 do :velkost
 ph
 vp 90
 vl (360/:n)/2
 ;nakreslime lizanku
 nuholnik :n :velkost
 opakuj :n [
   do :velkost/10
   opakuj 4 [
    ak2 :n = 4 [
     nuholnik 3 :velkost/5] [
     nuholnik 4 :velkost/10
    ]
    do :velkost/5
   ]
  do :velkost/10
  vl 360/:n
 ]
 ;vratime sa na zaciatocnu poziciu
 vp (360/:n)/2
 vl 90
 pd
koniec

trojuholnikova lizanka stvorcova lizanka

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Niektoré tímy si stanovili pevnú veľkosť lízanky, a teda chýbala možnosť zadať veľkosť lízanky pomocou parametra. Niekorí súťažiaci nedokončili riešenie - vyriešili úlohu iba pre prípad, keď tvar lízanky je štvorec (trojuholník), iní nakreslili lízanky bez ozdôb po obvode. Malým nedostatkom niektorých riešení bolo nedodržanie požiadavky na farebnosť lízanky, keďže celá lízanka bola nakreslená jedinou farbou. Riešenia úlohy boli rôznorodé, niektorí vykresľovali ozdoby vo vnútri štvorcovej (trojuholníkovej) lízanky, iní vonku, čo dokazuje galéria riešení k úlohe.