Autorské riešenie
[ stiahni]

Riešenie spocíva v tom, že korytnacka vykreslí pomocou procedúry vlajka :strana postupne všetky 3 štvorce bez prepletania. Potom sa procedúrou oprava vykreslia všetky nesprávne hrany znova.

alternatívny text k obrázku

viem stvorec :strana :farba
  PD
  nechFP :farba
  opakuj 4
  [
    do :strana
    vp 90
  ]
  PH
  koniec

viem oprava :strana
  viem oprava :strana
  do :strana/3
  vl 90
  vz :strana/3

  PD
  nechFP "zelena
  do :strana
  PH

  vz :strana/3
  vl 90
  vz 2*:strana/3

  PD
  nechFP "hneda
  do :strana
  PH

  vp 90
  do :strana
  vp 90
  koniec

viem vlajka :strana
  stvorec :strana "hneda

  vp 90
  do 2*:strana/3
  vl 90
  do :strana/3
  vp 90

  stvorec :strana "zelena

  do 2*:strana/3
  vl 90
  vz :strana/3

  stvorec :strana "cervena

  oprava :strana
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najcastejšie chyby


1. Vela riešitelov nastavilo na zaciatku konštantnú hrúbku pera. To by bolo v poriadku, ak by potom nevyužívali pri opravovaní chýb túto konštantnú velkost. Vlajka by mala byt korekrne nakreslitelná s lubovolnou hrúbkou pera aj ked to v zadaní nebolo spomenuté.

2. Casto sa stávalo, že riešitel chcel opravit chyby rovnako ako v autorskom riešení, no použil namiesto prekreslenia celej hrany (prípadne casti hrany - polovica, tretina) iba konštantnú cast. Napríklad do 10 vz 20 do 10. Co môže pre väcšiu hrúbku pera robit problém.

3. Vela riešení bolo robených tak, že žiadnu opravu nebolo treba. Danú medzeru vynechávali. Potom ale vznikali rôzne nežiadúce javy. Najcastejšie to bol problém ako je na obrázku. Je to spôsobené tým, že ciara nakreslená korytnackou je na koncoch oblá.

alternatívny text k obrázku4. Objavilo sa aj riešenie, kde sa riešitel pokúsil o opravenie chyby pomocou bodky. Na obrázku je možné vidiet, že toto riešenie nie je úplne vhodné. Táto myšlienka by sa ale možno dala použit, ak by sa namiesto bodky kreslil štvorcek s rozmerom k1'HP.

alternatívny text k obrázku5. Jedna skupina dostala velmi zaujímavý nápad. Prepletanie vôbec netreba riešit, ak sa budú štvorce kreslit súcasne.

alternatívny text k obrázku