Autorské riešenie
[stiahni]

Na vykreslenie terčom použijeme procedúru kresliTerce: 

viem kresliTerce

  ph
  nechPoz [-300 0]
  pd

  opakuj 5 [
    nechFp "cierna
    terc ?
    ph
    vp 90
    do 140
    pd
    vl 90
  ]

koniec

Na vykreslenie jedného terča sme si vytvorili procedúru terc, ktorú voláme s náhodným parametrom -farbou: 

viem terc :farba

  bod 130
  nechFP "biela
  bod 120
  nechFP :farba
  bod 60

koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Túto úlohu riešilo 19 tímov a až na jednu výnimku všetky správne.