Autorské riešenie
[stiahni]

Pri riešení tejto úlohy si musíme uvedomiť, že najprv musíme vypočítať čas za aký zjedia obaja chlapci spolu polovicu koláča. V Druhej časti vypočítame za aký čas zje ktorý z chlapcov štvrtinu koláča. Výsledok je potom súčet časov za ktorý zjedia spolu polovicu plus čas za aký zje štvrtinu chlapec ktorý ju je dlhšie.

Kód by teda mohol vyzerať nasledovne: :

viem pocetMinut :prvy :druhy
  urobTu "spolu (:prvy * :druhy)/(2* (:prvy + :druhy))
  urobTu "prvyStvrt (:prvy / 4)
  urobTu "druhyStvrt (:druhy / 4)
  urobTu "pomalsi :druhyStvrt
  ak :prvyStvrt > :druhyStvrt [
    urobTu "pomalsi :prvyStvrt
  ]
  urobTu "vysledok :pomalsi+:spolu
  pis :vysledok
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

V tejto úlohe bol najväčší problém s vypočítaním času za aký zjedia obaja chlapci spolu polovicu koláča. Ďalšie problémy sa vyskytli pri zisťovaní a pripočítavaní väčšieho z časov zjedenia štvrtiny koláča typickým príkladom chyby je ak boli tieto časy rovnaké a na porovnávanie bolo dvakrát použité ak pričom prvý čas nebol väčší ako druhý a ani druhý čas nebol väčší ako prvý teda v tomto riesení nebol pripočítaný nakoniec ani jeden čas.