Autorské riešenie
[stiahni]

Táto úloha vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale nie je až taká jednoduchá ako by sa zdalo. Pri vykresľovaní hrablí musíme brať do úvahy viacero faktorov. V prvom rade nesmieme zabudnúť vykresliť rúčku hrablí. Potom sa musíme venovať podrobne zúbkom na hrabliach. Zúbky musia byť usporiadané za sebou alebo musia byť vejárovité z konca rúčky. Z toho nám vyplýva, že musíme si stanoviť aké rozostupy chceme medzi jednotlivými zúbkami. V rámci obyčajných hrablí si musíme určiť dĺžku. V rámci vejárovitých hrablí nás zaujíma uhol. Takto získame rovnomerné rozmiestnené zúbky na hrabliach. Určite je potrebné zapojiť svoju fantáziu a dopriať Žofke farebné hrabličky. Na farebnosť využijeme dva základné príkazy, tj. farbaPera, hrubkaPera.

Ukážeme si postup pre vytvorenie vejárovitých hrablí, ktoré sa pokúsil zostrojiť len jeden z Vás:

viem hrable

  ;vyrobíme rúčku hrablí
  nechFP "hneda
  nechHP 10
  do 120

  ;nastavíme sa na pozíciu, z ktorej začneme kresliť jednotlivé zúbky hrablí
  vl 35

  ;nastavíme si farbu a hrúbku pera
  nechHP 1
  nechFP "cierna

  ;vykresľujeme samotné zúbky
  opakuj 16 [
    do 60
    vz 60
    vp 5
    ]

 ;skryjeme korytnačku a tešíme sa z dokončených hrablí
  k1'skry
 
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo 25 súťažných tímov. Z toho 19 tímov získalo plný počet bodov za túto úlohu. Výsledkom je pestrá galéria hrablí, z ktorých si môže korytnačka Žofka vybrať tie najkrajšie hrabličky. Niektoré tímy, ktoré nezískali plný počet bodov zabudli na zázračnosť cyklu „opakuj“, ktorý by im uľahčil prácu pri zostrojení hrablí. Veľkým prekvapením bolo pre nás, že len jeden tím sa pokúsil zostrojiť vejárovité hrable. Všetci ste naprogramovali len obyčajné hrable, ktorým ste dodali pestrosť a zaujímavosť riešenia.