Autorské riešenie
[stiahni]

Hlavnou myšlienkou riešenia bolo nájsť vhodný útvar zložený iba z čiar, ktorý bude predstavovať nové okienko pre rozvrh hodín. Jediná podmienka bola tá, že to nemá byť klasické štvorcové okienko ako to je v klasických rozvrhoch hodín. Takisto sa toto nové okienko musí zmestiť do predlohy a teda výška a šírka nového okienka môže byť maximálne 50.

Najjednoduchší útvar by bol zrejme trojuholník, zložený z troch čiar, možné sú však aj iné útvary ako napríklad tento náš nasledujúci:

viem navrh
   ph
   vp 90
   do 10
   vl 90
   pd
   vl 30
   do 20
   vp 120
   do 40
   vp 120
   do 20
   vp 60
   do 20
   ph
   do 10
   vp 90
   pd
koniec

Týmito príkazmi obsahujúcimi aj návrat korytnačky na počiatočnú pozíciu dostaneme takéto okienko uvedených rozmerov:

okienko

Nakoniec bolo potrebné tento návrh zopakovať vedľa seba toľkokrát, koľko hodín mal daný vyučovací deň. Ešte bolo potrebné na konci dňa korytnačku presunúť na začiatok, aby pri vykresľovaní celého týždňa nenastal problém s nesprávnym vykreslením rozvrhu.

Výsledná procedúra pre nakreslenie celého dňa potom môľe vyzerať nasledovne:

viem kresliDen :pocetHodin
   pd
   nechHP 3
   opakuj :pocetHodin
     [
     nechFp ?
     navrh
     ph
     vp 90
     do 50
     vl 90
     pd
     ]
   ph
   vl 90
   do :pocetHodin*50
   vp 90
   pd
koniec

Ako výsledok dostaneme takéto vykreslenie:

den

Úlohu ste mohli riešiť aj tak, že ste návrh okienka ako aj jeho opakovanie vyriešili v rámci jednej procedúry kresliDen a nevytvárali tak novú procedúru návrh ako v tomto autorskom riešení.

Ak ste nezabudli vrátiť korytnačku na svoje pôvodné miesto, tak nakoniec pomocou autorom pripravenej procedúry kresliTyzden korytnačka nakreslila napríklad takýto rozvrh hodín:

tyzden

Vaše zaujímavé riešenia:

Úlohu riešilo 31 tímov, väčšinou úspešne, aj keď riešenia boli rôznorodé.

Úlohu ste riešili použitím rovnostranných, ale aj rovnoramenných či pravouhlých trojuholníkov. Objavili sa aj ďalšie zaujímavé riešenia, ktoré využívali päťuholník, šesťuholník, osemuholník (pravidelný aj nepravidelný). Jeden tím zvolil okienko rozdelené na 4 časti, aby sa navyše oddelilo miesto pre názov hodiny, učebňu, učiteľa a študijnú skupinu. Objavil sa aj rozvrh, v ktorom políčka mali obdĺžnikový tvar. Niektoré tímy zvolili polkruhy s komentárom, že polkruh vytvorili ako zloženie úsečiek dĺžky jeden.

Procedúra v ich prípade vyzerala nasledovne:

viem kresliDen :pocetHodin
   opakuj :pocetHodin [
     nechHp 4
     nechfp ?
     opakuj 90 [do 50 ph vz 50 vp 1 pd]
     ph
     opakuj 270 [do 50 vz 50 vp 1]
     opakuj 90 [ph do 49 pd nechfp "cierna do 1 ph vz 50 vp 1]
     opakuj 270 [do 50 vz 50 vp 1]
     vp 90
     do 50
     vl 90
     pd
     ]
   ph
   vl 90
   do :pocetHodin*50
   vp 90
   pd
koniec

Najčastejšie chyby:

  • rozvrh sa síce vykreslil do predlohy, ale okienka boli naďalej štvorcové,
  • v rozvrhu ste použili kombináciu rôznych útvarov a teda nie jeden vytvorený vzor,
  • neupravovali ste procedúru kresliDen ale samotnú predlohu.