Autorské riešenie
[stiahni]

Podľa zadania korytnačka Preprogramko spravila procedúru list, ktorá vie vykresliť egrešový list rôznych veľkosti. List je veľmi jednoduchý a pekný má stonku a listovú plochu, teda s jeho pomocou môžeme začať kresliť egreše rôzneho veku.

Procedúra list, ktorú nam vyrobila Preprogramko:

viem list :velkost
  dopredu :velkost / 2
  vl 45
  opakuj 90 [
    do :velkost / 100
    vp 1
  ]
  vp 90
  opakuj 90 [
    do :velkost / 100
    vp 1
  ]
  vp 135
  vz :velkost/2
koniec

Podľa veku egrešu treba vykresľovať pravý a ľavý list za každý rok, ktorý už egreš rastie. Podľa obrázka v zadaní si však všimneme, že za posledný rok kreslíme iba jeden list v strede a nie pravý a ľavý ako pre všetky ostatné roky. Nálepku na egreš nakreslíme postupne od najspodnejšieho poschodia. Najprv nakreslíme kúsok stonky, potom pravý a ľavý list, takto kreslíme pokiaľ nemáme nakresliť najmladší list, ktorý je už len jeden vtedy nakreslime kúsok stonky a náš posledný list.

Procedúra, ktorá nakreslí egreš podľa zadaného veku môže vyzerať nasledovne:

viem egres :vek
  opakuj -1 + :vek [
    do 20
    vl 45
    List 20
    vp 90
    List 20
    vl 45
  ]
  do 10
  List 20
  vz (-1/2 + :vek) * 20
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo 10 tímov a výsledkom je pekná galéria egrešov. Niektorí pristúpili k riešeniu úlohy veľmi kreatívne pričom žiaľ nesplnili zadanie úlohy. Väčšina úlohu vyriešili správne, vyskytli sa však aj chyby napríklad riešitelia mali prekrytie vrchného listu so stonkou, viacerý iba obkreslili vzorový obrázok.