Autorské riešenie
[stiahni]

Podľa zadania úlohy máme pri kreslení smajlíka použiť kruh, trojuholník a štvorec. Kruh nakreslíme pomocou príkazu bod. Na vykreslenie trojuholníka a štvorca si pripravíme procedúry, aby výsledné riešenie bolo prehľadnejšie. Použitie procedúr však nie je nutné. Trojuholník a štvorec môžeme nakresliť napríklad takto:

viem trojuholnik :strana
  vp 30
  polygon [
  opakuj 3 [
    do :strana
    vp 120
    ]
  ]
  vl 30
koniec

viem stvorec :strana
  polygon [   opakuj 4 [
    do :strana
    vp 90
    ]
  ]
koniec

Postupne budeme vykresľovať jednotlivé časti tváre smajlíka. Hlavu nakreslíme pomocou príkazu bod. Pripravenú procedúru štvorec využijeme pri kreslení očí. Ústa nakreslíme pomocou príkazu elipsa. Procedúry trojuholník použijeme pri kreslení zubov. Procedúra kresliSmajlika nakreslí smajlíka bez ohľadu na počiatočnú pozíciu korytnačky.

Procedúra, ktorá nakreslí tvár smajlíka môže vyzerať nasledovne:

viem kresliSmajlika
  ph

  ;hlava
  nechFp "zlta
  bod 200

  ;oci
  nechFp "cierna
  vl 60 do 50
  stvorec 20
  vz 50 vp 60
  vp 60 do 50
  vl 90 do 20 vp 90
  stvorec 20
  vp 90 do 20 vl 90
  vz 50 vl 60

  ;usta
  nechFp "cierna
  vz 50
  elipsa [100 50]
  do 50

  ;zuby
  nechFp "biela
  vp 180 do 40
  trojuholnik 20
  vl 90 do 20 vp 90
  trojuholnik 20
  vp 90 do 20 vl 90
  vl 180 do 40

  pd
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo 18 tímov a výsledkom je pestrá galéria smajlíkov. Niekoľko tímov zabudlo pri kreslení použiť buď trojuholník alebo štvorec, preto získali 3 body. Niektorí použili pri riešení procedúry, pomocou ktorých vykreslili časť tváre smajlíka, čím sa riešenie sprehľadnilo.