Autorské riešenie
[stiahni]

Jedným z možných riešení je vytvoriť si pomocnú procedúru kresliU, ktorá vykreslí hracie pole pre jedného hráča. Túto procedúru potom jednoducho zavoláme toľkokrát, pre koľko hráčov hracie pole potrebujeme. Nezabudnime vytvoriť podmienku, ktorá zaistí, že sa hracie pole vykreslí len v prípade 2 až 6 hráčov.

viem kresliU
 opakuj 3 [
  opakuj 2 [
   do 50
   bod 25
  ]
  vp 90
 ]
 vp 90
koniec

viem kresli_pole :pocetHracov
 ak :pocetHracov<2 [text [Málo hráčov.] ukonci]
 ak :pocetHracov>6 [text [Veľa hráčov.] ukonci]
 opakuj :pocetHracov
  [
  kresliU
  vp 360/:pocetHracov
  ]
koniec

Najčastejšia chyba:

Najčastejšia chyba sa vyskytla takmer u 50% riešiteľov tejto prvej úlohy. Riešitelia zabúdali na podmienku počtu možných hráčov a tak sa hracie pole vykresľovalo aj pre jedného, či pre siedmych hráčov.

Najzaujímavejšie riešenie:

Pekné spracovanie a zaujímavé využitie tlačidiel.