Autorské riešenie
[stiahni]

Uvedieme jedno z možných riešení tejto úlohy. Potrebujeme vytvoriť tri procedúry a to kresli_snehuliaka, ktorá nám nakreslí farebné telo snehuliaka, kresli_oblečenie na vykreslenie oblečenia podľa popisu v zadaní a oblečený_snehuliak, ktorá použije predchádzajúce procedúry na nakreslenie oblečeného snehuliaka podľa zadanej farby.

viem kresli_snehuliaka :farba
 nechfp :farba
 bod 150
 do 125
 bod 100
 vl 90
 do 63
 bod 25
 vz 126
 bod 25
 do 63
 vp 90
 do 75
 bod 50
 vz 200
koniec

viem kresli_oblečenie
  nechfp "cierna
 ph
 vz 50
 bod 10
 opakuj 4
  [
  do 25
  bod 10
  ]
 do 50
 opakuj 3
  [
  bod 10
   do 25
  ]
 do 35
 vp 90
 do 30
 pd
 nechhp "10
 vz 60
 do 15
 vl 90
 do 20
 vp 90
 do 30
 vp 90
 do 20
 vz 10
 vp 90
 do 30
 vz 15
 vp 90
 ph
 nechfp "cierna
 nechhp "1
 vz 220
koniec

viem oblečený_snehuliak :farba
  kresli_snehuliaka :farba
  kresli_oblečenie
koniec

Najčastejšie chyby:

Dostali sme veľa zaujímavých riešení, často sa však vyskytovala chyba v prvej procedúre.
Farba snehuliaka nemala byť náhodná. Farba mala byť zadaná na vstupe (cez parameter).

Ďalšie chyby boli:

nesprávne vykreslenie oblečenia (nepasovalo na vykresleného snehuliaka)
nedodržaný počet gombíkov
nedodržané proporcie snehuliaka (malé ruky k veľkému telu)

Zbytočné zdržanie:

V poslednej procedúre oblečený_snehuliak stačilo zavolať predchádzajúce procedúry a nemuseli ste opäť všetko vypisovať.

Najzaujímavejšie riešenie:

Pekné spracovanie a využitie tlačidiel. Odporúčame pridať bonusové body.