Autorské riešenie
[stiahni]

Uvedieme jedno z mnohých riešení tejto úlohy. Naše riešenie pozostáva z procedúr sukna, ktorá nám vykreslí spodnú časť šiat. Ďalšie použité procedúry sú top na vrchnú časť šiat, rukavnik, prisitieRukavnikov a vysitieVzoru, ktorých názvy presne vystihujú ich funkčnosť. Nakoniec uvádzame procedúru saty, ktorá poskladaním všetkých predošlých procedúr zošije kompletné šaty. A to tak, že najprv ušijeme spodnú časť šiat pomocou procedúry sukna, potom premiestnime korytnačku na pozíciu odkiaľ pokračujeme šitie topu a na zaver prišijeme rukavniky a vyšijeme vzor.

viem sukna
  nechFp "zlta
  polygon[
   opakuj 3[
    vp 30
    do 190
    vp 90
   ]
  ]
koniec

viem top
  vl 30
  nechFp "tmavomodra
  polygon[
   opakuj 3[
    do 75
    vp 120
   ]
  ]
koniec

viem rukavnik
  nechFp "tmavomodra
  bod 40
koniec

viem prisitieRukavnikov
  do 75
  rukavnik
  vz 75
  vp 60
  do 75
  rukavnik
  vz 75
  vl 30
koniec

vysitieVzoru
  nechFp "zlta
  nechHp 8
  do 60
  vz 80
koniec

viem saty
  sukna
  vp 90
  do 95
  vl 90
  do 125
  top
  prisitieRukavnikov
  vysitieVzoru
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Väčšina riešiteľov nerozdelila vykresľovanie šiat do viacerých procedúr. Celý kód napísala do jednej procedúry šaty.
Jeden riešiteľ mal veľmi neprehľadný kód napísaný v jednom riadku. Prosíme, aby ste každý jeden príkaz písali do nového riadku.
Niektorí si možno zbytočne komplikovali kreslenie tým, že používali desatinné čísla.
Niektorí vytvorili kopec zbytočných príkazov a procedúr, ktoré vôbec nepoužili.
Pár riešiteľov pozmenilo výzor šiat. Nemalo by to byť. Návrh krajčíra bol totižto konkrétny.
Jeden z vás zabudol vyšiť vzor na vrchnú časť šiat.