Autorské riešenie
[stiahni]

Riešenie úlohy pozostáva z dvoch častí. Najprv vykreslíme pohyb strely a potom, podľa toho, kde došla strela, určíme výsledok streľby.

strela a bránka

Pohyb strely (korytnačky v tvare fialovej šípky) znázorníme tak, že ju budeme posúvať dopredu po jednom kroku až kým farba bodu pod ňou bude iná ako biela. Následne môžu nastať tri stavy. Ak je strela na žltej farbe, vypíšeme správu, že padol gól. Ak je strela na zelenj farbe, tak vypíšeme správu o tom, že branár chytil strelu. V ostatných prípadoch by sme mali vypísať správu, že strela išla mimo bránku.

Program na vykreslenie pohybu strely a určenia výsledku streľby môže vyzerať nasledovne:

viem strielaj
  ;zobrazenie pohybu strely
  kým [farbaBodu="biela] [do 1]

  ;zistenie stavu, kde skončila strela
  ak2 farbaBodu="žltá [text1'nechHodnotaSFormátom "góóól]
    [ak2 farbaBodu="zelená
      [text1'nechHodnotaSFormátom "|brankár chytil puk|]
      [text1'nechHodnotaSFormátom "|strela mimo bránku|]
    ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úloha bola ľahká. Spolu 7 z 10 tímov ju vyriešilo správne. V jednom prípade bolo uvedené riešenie pri ktorom sa korytnačka presunula o pevný počet bodov do bránky namiesto toho, aby sa postupne posuvala bod po bode kým nenarazí na inú farbu pera ako bielu. Pri určovaní výsledku streľby boli v 6 riešeniach použité viaceré príkazy AK, v dvoch riešeniach príkaz AK2 a v ďalších dvoch príkaz vetvenia AKJE.