Autorské riešenie
[stiahni]

Pri riešení úlohy budeme postupne vykresľovať: obvod hracej plochy hokejového ihriska, modré čiary, červenú čiaru a dve bránky.

ihrisko

Ešte pred samotným vykresľovaním je potrebné vypočítať šírku ihriska ako 2/3 z jeho dĺžky. Pri kreslení vyfarbenej hracej plochy môžme využiť príkaz polygon, pred ktorým nastavíme patričnú farbu výplne. VYkrelseni emodrých a červenej čiary je jednoduchí, len treba správne vypočítať vzdialenosti odkiaľ sa majú kresliť. Podobne pri vykresľovaní bránok je potrebné vedieť prepíčať vzdialenosti.

Program na vykreslenie hokejového ihriska môže vyzerať nasledovne:

viem kresli :dlzka
  urobTu "sirka 2/3*:dlzka
  nechHp 3

  ;vykreslenie obvodu hracej plochy
  pd
  nechFp "čierna
  nechFv "belasá12
  polygon [
    opakuj 2 [
      do :sirka
      vp 90
      do :dlzka
      vp 90
    ]
  ]

  ph
  vp 90
  do :dlzka/2
  vl 90

  ;vykreslenie červenej čiary
  pd
  nechFp "červená
  do :sirka
  vz :sirka

  ph
  vl 90
  do :dlzka/6
  vp 90

  ;vykreslenie 1. modrej čiary
  pd
  nechFp "modrá
  do :sirka
  vz :sirka

  ph
  vp 90
  do :dlzka/3
  vl 90

  ;vykreslenie 2. modrej čiary
  pd
  nechFp "modrá
  do :sirka
  vz :sirka

  ph
  vl 90
  do 2/3*:dlzka
  vp 90

  do 2/5*:sirka
   nechHp 10

  ;vykreslenie 1. bránky
  pd
  nechFp "oranžová
  do :sirka/5

  ph
  vz 3/5*:sirka

  vp 90
  do :dlzka
  vl 90
  do 2/5*:sirka

  ;vykreslenie 2. bránky
  pd
  nechFv "žltá
  do :sirka/5

  ph
  vz 3/5*:sirka

  vl 90
  do :dlzka
  vp 90
koniec

Poznámka:
Podľa zadania úlohy nemusí byť červená čiara rovnobežná s modrými, aj keď na riadnych ihriskách to tak je. :-)

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úloha bola celkom ľahká. Riešilo ju 12 tímov, z toho 9 tímov vyriešilo správne. Ostatní stratili bod pri vykresľovaní bránok, ktoré neboli podľa zadania dlhé pätinu šírky ihriska resp. vôbec neboli zobrazené.