Autorské riešenie
[stiahni]

Kvet vykreslím ako dva červené pootočené štvorce so žltou bodkou navrchu. Vytvorím si nato osobitnú procedúru:

viem kvietok
 vz odmocnina (15*15+15*15)
 stvorec
 do odmocnina (15*15+15*15)
 vl 135
 do odmocnina (15*15+15*15)
 vp 180
 stvorec
 do odmocnina (15*15+15*15)
 vl 45
 nechFp "zlta
 bod 25
koniec

Trojuholníkový list vykreslím ako zelený trojuholník trojuholník:

viem list
 nechFp ¨zelena5
 vl 30
 opakuj 3[
  do 60
  vp 120
 ]
Koniec

Lístok v tvare kvapky nakreslím tak, že v dvojkrokovom cykle nakreslím polelipsu:

viem listok
 nechFp "zelena3
 pd
 nechHp 2
 vl 30
 polygon[
  opakuj 2 [
   opakuj 6 [do 12 vp 15]
   vp 90]
 ]
 vp 30
 ph
koniec

A nakoniec veniec sa dal nakresliť viacerými spôsobmi. Napríklad tak, že si vytvoríme trojicu lístky a kvet a vykresľujem túto trojicu do kruhu. Ja som zvolila taktiku, že každý objekt som vykreslila do toho istého kruhu zvlášť takto:

viem veniec :pocetListov
 opakuj :pocetListov[
  ph
  do 50
  pd
  list
  vp 360/:pocetListov
 ]
 opakuj :pocetListov[
  ph
  do 50
  pd
  listok
  vp 360/:pocetListov
 ]
 opakuj :pocetListov[
  pd
  kvietok
  ph
  do 50
  vp 360/:pocetListov
 ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach a naše odporúčania:

 • Procedúry neboli nazvané ako sme požadovali. Názvy procedúr boli zvláštne a nevystižné. Odporúčam dodržiavať požadované názvy procedúr.
 • Kvietky na venci nebolo úplne vidno, lebo boli prekryté lístkami, ale považujem to skôr za estetickú chybu. Nezaškodí viac precíznosti :) V jednom prípade sa zelené lístky v tvare kvapky zlievali dokopy.
 • Orientácia listov vo venci bola smerom do kruhu, čo je dosť neprirodzené. Odporúčam sa pridržiavať názornej ukážky v príkladoch.
 • Riešenie nebolo úplné, chýbal lístok v tvare kvapky. Pre čísla menšie ako 12 program vôbec nefungoval.
 • Niektorí z vás sa snažili všetky kroky urobiť v procedúre veniec. Odporučila by som rozdeliť program do procedúr ako napríklad kvietok, list, lístoček a tie potom volať do procedúry veniec. Je to prehľadnejšie.
 • V jednom z riešení pri každom parametri sa korytnačka otáčala o pevne stanovený uhol 45°. Správne riešenie malo byt 360°/ :počet.
 • Niektorí z vás použili na vyfarbenie objektov funkciu vypln. Nebolo to však veľmi šťastné riešenie, lebo ak sa objekty prekrývali, tak neboli vyfarbené úplne. Preto odporúčam na vyfarbovanie použiť funkciu polygon.
 • Radím pouvažovať nad veľkosťou, ktorou zvolím objekty. Niektorí riešitelia mali ozrutné kvety a maličké lístočky.
 • Natlačené príkazy v jednom riadku. Je to neprehľadné, radím každý príkaz písať do nového riadku.
 • Mená procedúr by sa nemali nazývať písmenami k, l, t ale celým menom, aby sme hneď po prečítaní názvu vedeli čo procedúra vykonáva.
 • Použitie zbytočných procedúr, ktoré boli nepochopiteľné.
 • Jeden riešiteľ sa šibalsky vynašiel. Miesto lístka v tvare kvapky nakreslil korytnačkou hrubú krátku zelenú čiaru. Nemohli sme zato udeliť plný počet bodov. Ale chválim kreativitu a vynaliezavosť.
 • Niektorí riešitelia zvládli vykreslenie lístkov a kvetov osobitne, ale nevedeli to skĺbiť do vykresľovania do venca (do kruhu).