Autorské riešenie
[stiahni]

Vykreslenie ducha si vyžadovalo použitie aspoň troch rôznych geometrických útvarov, aspoň dvoch farieb a aspoň štipku estetického cítenia :-)

My sme sa pre jednoduchosť rozhodli vykresliť ducha so sivým trojuholníkovým telom, červenými kruhovými očami a čiernymi obĺžnikovými ústami (domnievame sa, že duch si neumýva zuby veľmi často).

Na vykreslenie zafarbeného trojuholníka a obdĺžnika použijeme príkaz pologón, ktorý z nakreslených čiar vytvorí uzavretú plochu a vyfarbí ju zadanou farbou.

Rovnostranný trojuholník pozostáva z troch rovnako dlhých úsečiek. Pozor si musíme dávať na uhly, o ktoré sa pri kreslení otáčame (skúste si nakresliť obrázok). Vykreslenie sivého rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany 200 bude vyzerať nasledovne:

nechFp "siva
polygon[
   opakuj 3[
     do 200
     vp 120
  ]
]

Červené kruhové oči vykreslíme pomocou príkazu bod:

nechFp "cervena
bod 30

Čierny zafarbený obĺžnik rozmerov 20x60 môžeme vykresliť nasledovne:

nechFp "cierna
polygon[
   opakuj 2[
     do 20
     vp 90
     do 60
     vp 90
   ]
]

Je celkom užitočné po dokončení kreslenia vrátiť korytnačku na pôvodné miesto, odkiaľ začala kresliť.

Ostáva dať tieto časti dokopy do výslednej procedúry:

viem duch
   ;vykreslíme sivé trojuholníkové telo
   vp 30
   nechFp "siva
   polygon[
     opakuj 3[
       do 200
       vp 120
     ]
   ]
   ;vykreslíme červené oči
   ph
   do 100
   vp 60
   do 30
   nechFp "cervena
   bod 30
   do 40
   bod 30
   ;vykreslíme ústa
   vp 90
   do 40
   vl 90
   do 7
   vp 90
   pd
   nechFp "cierna
   polygon[
     opakuj 2[
       do 20
       vp 90
       do 60
       vp 90
     ]
   ]
   ;korytnačku vrátime na pôvodnú pozíciu
   ph
   vz 40
   vp 90
   do 77
   vl 60
   do 100
   vp 150
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo ... tímov. Vaše riešenia boli veľmi pestré ...