Autorské riešenie
[stiahni]

Problém nakreslenia hracej plochy si rozdelíme na dva menšie podproblémy. Najprv si nakreslíme jeden cíp a potom celú hraciu plochu. Procedúry cip a plocha by mohli vyzerať napríklad takto:

viem cip
   nechfp ?
   ph
   opakuj 4 [bod 10 do 20]
   vl 90
   opakuj 2 [bod 10 do 20]
   vl 90
   opakuj 4 [bod 10 do 20]
koniec

viem plocha :n
   opakuj :n [
   cip
   vp 180-(360/:n)
   ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby:

V zadaní úlohy bol obrázok iba pre 4 hráčov (4 cípy), preto bolo náročné predstaviť si, ako by mala vyzerať hracia plocha pre väčší počet hráčov. Väčšina odovzdaných riešení bola blízko k správnemu výsledku. Najčastejšie vaše chyby boli:
- nesprávne vykreslenie tvaru cípu,
- počet políčok v cípe nebol 11,
- kružnica v strede hracej plochy sa nezväčšovala úmerne k počtu cípov.
Celkovo ste úlohu zvládli na dobrej úrovni.