Autorské riešenie
[stiahni]

Pozrime sa pozorne na výsledný obrázok. Vieme ho rozložiť na nejaké menšie časti, ktoré už budeme vedieť lepšie vykresliť?

obrazok

Jedno riešenie by mohlo byť také, že sa na daný obrázok pozeráme ako na skupinu šesťuholníkov, ktoré majú stred v tom istom bode a rovnakú vzdialenosť medzi vrcholmi susedných šesťuholníkov.

Iné riešenie ponúka sa pozerať na tento obrázok ako na šesť skupín trojuholníkov s rovnakým spoločným vrcholom, ako je to uvedené na obrázku.

obrazok

Pri tomto riešení postupne vytvoríme jednoduché procedúry. Procedúra trojuholník vykreslí trojuholník so zadanou dĺžkou. Procedúra trojuholníky vykreslí skupinu n trojuholníkov so spoločným vrcholom a napokon procedúra pavučina vykreslí pavučinu s požadovaným počtom vrstiev a vzdialenosti medzi vrcholmi susedných šesťuholníkov. Výsledné príkazy pavučina, trojuholníky, trojuholník, môžu vyzerať nasledovne:

viem trojuholnik :a
   opakuj 3 [
     do :a
     vp 120
   ]
koniec

viem trojuholniky :n :d
   opakuj :n [
     trojuholnik :d*pocitadlo
   ]
koniec

viem pavucina :n :d
   opakuj 6 [
     trojuholniky :n :d
     vp 60
   ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo ... tímov. Vaše riešenia boli veľmi pestré ...

Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach:

  • Najčastejšie chyby boli robené v tom, že pavučina bola priamo vykresľovaná, chýbali parametre, niektorí nepoužili cykly.