Autorské riešenie
[stiahni]

Do premennej cena si uložíme sumu, ktorú chceme dosiahnúť. V cykle k cene tovaru najprv pripočítame p percent tejto ceny, potom od vzniknutej sumy odpočítame p percent tejto sumy. Cyklus končí, keď dosiahneme želanú sumu. Počet všetkých zvýšení a znížení ceny si počítame v premennej poc. Nakonec obsah premennej poc vypíšeme.

Výsledná procedúra môže vyzerať napríklad takto:

viem pocitaj :c :p
  urobTu "cena :c/2
  urobTu "poc 0
  kym [:c>:cena] [
    urobTu "c :c+(:c*(:p/100))
    urobTu "c :c-(:c*(:p/100))
    urobTu "poc (:poc+1)
  ]
  pis :poc
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach:

  • Niektorí z vás používali vo svojich procedúrach nekonečný cyklus. Snažte sa tomu vyhýbať. Nájdite radšej vhodnú podmienku, ktorá pomôže vyriešiť úlohu a zároveň zabráni zacykleniu.
  • Na doplňujúcu  otázku väčšina z vás odpovedala, že riešenie nie je potrebné zmeniť, pretože cena na konci dňa by bol v oboch prípadoch rovnaká. To je síce pravda, ale v druhom prípade by sa oplatilo notebook kúpiť už ráno (možno už o niekoľko dní skôr), keď je cena nižšia. Toto si uvedomili len dva tímy (11011 Expert a Ludula Expert). Gratulujeme im.