Autorské riešenie
[stiahni]

Kory-lyympijský terč je tvorený štvorcom so stranou 200 bodov. Keď ho umiestnime uprostred grafickej plochy, tak jeho ľavý, pravý, horný aj dolný okraj budú vizdialené od stredu 100 bodov.

obrazok terca s zastavy s vyznacenymi suradnicami

Bod, ktorý je vo vnútri štvorca, má x-ovú súradnicu menšiu alebo rovnú ako 100 a zároveň väčšiu alebo rovnú ako -100 a zároveň y-ovú súradnicu menšiu alebo rovnú ako 100 a zároveň väčšiu alebo rovnú ako -100. Na zistenie polohy terča použijeme operácie xSúr a ySúr. Výsledný príkaz zisti môže vyzerať nasledovne:

viem zisti
  ak2 (zaroven xSur>=-100 xSur<=100 ySur>=-100 ySur<=100)
      [text1'nechHodnota "|vo vnútri terča|]
      [text1'nechHodnota "|mimo terča|]
koniec

Keďže operácia zároveň obsahuje viac podmienok ako dve, tak celý výraz s operáciou zároveň a štyrmi podmienkami uzavrieme do okrúhlych zátvoriek

Iné riešenie úlohy môže využiť opačnú podmienku, kde sa pýtame, či je bod mimo štvorca:

viem zisti
  ak2 alebo (abs xSur )>100 (abs ySur )>100
      [text1'nechHodnota "|mimo terča|]
      [text1'nechHodnota "|vo vnútri terča|]
koniec

V procedúre sme použili operáciu abs, ktorá vracia nezápornú hodnotu pre všetky čísla (t. j. abs -3 je 3 a tiež abs 3 je 3).

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

  • Úlohu ste najčastejšie riešili pomocou operátora ak2 tak, že ste zisťovali, či sa bod nachádza v terči.