Autorské riešenie
[stiahni]

Pri narodení má húsenica jediný článok, preto musíme nakresliť o jeden článok viac ako je vek húsenice. V každom kroku sa musíme posunúť o polomer práve vykresleného kruhu a ďalšieho, ktorý budeme kresliť. Polomer každého kruhu je dvojnásobkom polomeru predošlého.

Výsledná procedúra môže vyzerať napríklad takto:

viem kresli :v :p
  opakuj :v+1 [
    bod 2*:p
    ph
    do 3*:p
    pd
    urobTu "p :p*2
  ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach:

  • procedúra neobsahuje parametre, funguje len pre jeden konkrétny prípad
  • nesprávne určenie polomeru prvého bodu, procedúra bod očakáva ako parameter priemer bodu, ktorý má vykresliť (namiesto priemeru tam žiak dal polomer)
  • húsenica má mať (vek+1) článkov a žiak vykreslil len (vek)článkov
  • niekedy sú riešenia komplikované (žiaci nevykreslili všetky články húsenice v jednom cykle, ale najprv vykreslili prvý článok a až na vykreslenie ďalších použili cyklus)
  • niektorí písali viaceré príkazy do jedného riadku a neoddeľovali ich
  • jeden žiak nesprávne určil vzdialenosť, o ktorú sa má korytnačka posunúť z prostriedku jedného článku do prostriedku nasledujúceho článku