Autorské riešenie
[stiahni]

Šrotožravku, ktorá je na obrázku vykreslíme postupne. Najprv jej zelenú stonku, potom žltý kruhový kvet. Ďalej n čiernych zubov vykreslíme ako lúče vychádzajúce zo stredu kvetu. Tieto napokon prekryjeme menším žltým kruhom.

obrazok loga

Výsledný príkaz kresli môže vyzerať nasledovne:

viem kresli :n
 ;zelená stonka
 nechHp 15
 nechFp "zelená
 do 150

 ;žltý kruh
 nechFp "žltá
 bod 100

 ;n čiernych zubov
 nechHp 5
 nechFp "čierna
 opakuj :n [
  do 50
  vz 50
  vp 360/:n
 ]

 ;menší sústredný žltý kruh
 nechFp "žltá
 bod 80
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Túto úlohu pre mladších (Profíkov) riešilo 15 tímov. Vaše riešenia boli veľmi pestré - niektorí ste kreslili zuby ako polkruhy, iní ako úsečky, či trojuholníky. Odporúčam, aby ste sa na výsledné kresby týchto riešení pozreli v našej galérii.

Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach:

  • vyriešenie len ilustratívneho príkladu, t. j. len pre 24 zubov, chýbalo všeobecné riešenie pre ľubovoľné prirodzené číslo,

  • použili ste rovnaký uhol otočenia pre rôzne počty zubov, čo znemožnilo umiestniť n zubov do kruhu,

  • vytvorili ste procedúru kruh bez parametra, ktorá sa vôbec nevykonala, lebo má rovnaké meno ako štandardná procedúra s jedným parametrom,

  • zbytočné a neprehľadné použitie dvoch vnorených príkazov opakovania,

  • neprepočítali ste poriadne vzdialenosti medzi objektmi - niektoré útvary sa prekrývajú, resp. pri malých/veľkých číslach je menej presne zobrazená šrotožravka, resp. niektoré zuby sú vyplnené na čierno, iné vôbec nie.

  • niektorí ste mali menej úhľadný zápis programu - odporúčame písať príkazy pod seba a patrične ich odsadiť od ľavého okraja.