Autorské riešenie
[stiahni]

Na vykreslenie čo najjednoduchšieho loga môžme použiť napr. obdĺžniky a štvorce. Pomocou nich zostavíme iniciály súťaže PALMA junior, t. j. PJ. Na obrázku je uvedené dvojfarebné logo PALMA junior.

obrazok loga

Postupne vykreslíme zelený obdlžník, zelený štvorec, žltý štvorec a žltý obdlžník. Výsledný príkaz logo_palma_junior môže vyzerať nasledovne:

viem logo_palma_junior

 ;zelený obdlžník
 nechFp "čierna
 nechFv "zelená
 polygon [
  do 120
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 120
  vp 90
  do 40
  vp 90
 ]

 ph
 do 80
 vp 90
 do 40
 vl 90
 pd

 ;zelený štvorec
 nechFp "čierna
 nechFv "zelená
 polygon [
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
 ]

 ph
 vz 80
 pd

 ;žltý štvorec
 nechFp "čierna
 nechFv "žltá
 polygon [
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 40
  vp 90
 ]

 ph
 vp 90
 do 40
 vl 90
 pd

 ;žltý obdlžník
 nechFp "čierna
 nechFv "žltá
 polygon [
  do 120
  vp 90
  do 40
  vp 90
  do 120
  vp 90
  do 40
  vp 90
 ]

koniec

Tí, ktorí poznáte a viete používať parametre a tiež procedúry, môžte vytvoriť kratšie riešenie pomocou príkazu logo_pj. Ten bude mať štyri parametre a v rámci neho použijeme na vykreslenie obdlžníkov a štvorcov príkaz oblžník.

viem logo_pj :a :b :f1 :f2
 ;logo_pj 120 40 "zelena "zlta

 obdlznik :a :b "cierna :f1
 ph
 do 2/3*:a
 vp 90
 do :b
 vl 90
 pd
 obdlznik :a/3 :b "cierna :f1
 ph
 vz 2/3*:a
 pd
 obdlznik :a/3 :b "cierna :f2
 ph
 vp 90
 do :b
 vl 90
 pd
 obdlznik :a :b "cierna :f2
koniec

Príkaz obdlžník vyzerá nasledovne:

viem obdlznik :a :b :p :v
 nechFp :p
 nechFv :v
 polygon [
  opakuj 2 [
   do :a
   vp 90
   do :b
   vp 90
  ]
 ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

...