IV. ročník

4. ročník 3. kolo 2. kolo 1. kolo celkom: finálové kolo poradie:
úloha úloha úloha
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.
maximum: 4 5 6 6 5 7 6 4 7 6 8 8 4 6 4 1 5 7 8
nepoviem, Profík 4 4 5 0 - - 6 2 4 2 - - - - - - - - - 27 6 4 - 1.
wormsikovci, Profík 4 0 5 5 - - 6 1 3 1 - - - - - - - - - 25 6 - - 2.
durihobanda, Profík 3 2 - 5 - - 6 1 4 - - - - - - - - - - 21 2 2 - 3.
Béčka, Profík 4 5 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - 20 2 0 - 4.
Dzubi, Profík 4 2 1 - - - 6 0 0 - - - - - - - - - - 13 2 - - 5.
MySmeMy, Profík 4 5 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - 20 1 - - 6.
SystemExpert, Profík - - - - - - - - - - - - 4 5 - - - - - 9        
GymTeam, Profík - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - 4        

        - pozvaní do finálového kola