Autorské riešenie
[stiahni]

V tejto úlohe potrebujeme spracovať čísla uložené v zozname "data. Podľa hodnoty vypočítaného indexu zvýšime hodnotu, v ktorej je počet korytnačiek v danej kategórii. Na začiatku nezabudnime hodnoty premenných vynulovať.

viem statistika
  urobTu "oo 0
  urobTu "vo 0
  urobTu "mo 0
  urobTu "nh 0
  urobTu "mp 0
koniec

Zo zoznamu "data vyberáme postupne prvky. Každý prvok je tiež zoznam ([hmotnost dlzka]). Pre každú dvojici [hmotnost dlzka] vypočítame hodnotu IKT. Podľa hodnoty IKT zvýšíme hodnotu konkrétnej premennej. Nakoniec počty v jednotlivých kategóriách vypíšeme. Celé riešenie môže vyzerať takto:

viem statistika
  urobTu "oo 0
  urobTu "vo 0
  urobTu "mo 0
  urobTu "nh 0
  urobTu "mp 0

  prePrvky "hodnoty :data [
    urobTu "ikt prvy :hodnoty / (posledny :hodnoty * posledny :hodnoty)
    ak2 :ikt > 0.1 [
      urobTu "oo :oo + 1
    ][
      ak2 :ikt > 0.05 [
        urobTu "vo :vo + 1
      ][
        ak2 :ikt > 0.01 [
          urobTu "mo :mo + 1
        ][
          ak2 :ikt > 0.001 [
            urobTu "nh :nh + 1
          ][
            urobTu "mp :mp + 1
           ]
         ]
       ]
     ]
  ]
  (pis "obrovská "obezita: :oo)
  (pis "výrazná "obezita: :vo)
  (pis "mierna "obezita: :mo)
  (pis "normálna "hodnota: :nh)
  (pis "mierna "podváha: :mp)
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Často ste namiesto niekoľkých vnorených príkazov AK2 použili niekoľko za sebou umiestnených AK. Pri takomto riešení sa testuje podmienka v každom AK. Navyše v podmienkach ste testovali, či hodnota je z nejakého intervalu. Takže v každom AK boli podmienky tri (zároveň a dve porovnania).