Autorské riešenie
[stiahni]

Táto úloha je založená na skutočnom postupe aký sa používa pri vyhľadávaní ľudí zasypaných lavínou. Po svahu sa pohybujeme tak, aby sa vzdialenosť od najbližšieho zasypaného stále zmenšovala. Ak sa vzdialenosť začne zväčšovať, vrátime sa na miesto, kde bola najmenšia a skúsime sa pohybovať iným smerom. Ak nájdeme zasypaného, pokračujeme rovnakým spôsobom k ďalšiemu zasypanému (teraz je tento náš najbližší). Podobne naprogramujeme aj korytnačku.

Korytnačka si zapamätá vzdialenosť k najbližšiemu vysielaču (urobTu "vzdialenost najblizsi) a spraví krok. Ak sa vzdialenosť zväčšila, vráti sa späť a vyberie sa iným smerom (vz 1 vl 90). Toto opakuje, kým nenájde všetkých zasypaných (kym [najblizsi <> 1000]).

Riešenie môže vyzerať napríklad takto:

viem hladaj
 kym [najblizsi <> 1000] [
  cakaj 2
  urobTu "vzdialenost najblizsi
  do 1
  ak najblizsi > :vzdialenost [
    vz 1
    vl 90
  ]
]
koniec

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Často ste použili aj iné premenné (napr. body) alebo procedúry (ktoNajblizsi), ), čo však nebolo dovolené.