Autorské riešenie
[stiahni]

Táto úloha je v podstate veľmi jednoduchá. Stačí si vypočítať, ako dlho trvá autám, kým prejdú od semafora na začiatku mesta po každý semafor v meste. Výsledný čas prepočítame z hodín na sekundy.

viem casovac
  urobTu "vzdialenostOdZaciatku 0
  prePrvky "vzdialenost :vzdialenosti [
  urobTu "vzdialenostOdZaciatku :vzdialenostOdZaciatku + :vzdialenost
  urobTu "cas 3600 * :vzdialenostOdZaciatku / :rychlost
  (pis pocitadlo |". semafor zapnut po| :cas |"sekundach.|)
]
koniec

Všimnime si, že v zozname :vzdialenosti sú vzdialenosti susedných semaforov. Nás zaujíma, koľko trvá, kým sa auto dostane k semaforu od začiatku mesta. Vzdialenosti preto budeme postupne sčitovať (urobTu "vzdialenostOdZaciatku :vzdialenostOdZaciatku + :vzdialenost). Takto dostaneme vzdialenosti semaforov od začiatku mesta.

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

...