Autorské riešenie
[stiahni]

Najprv by sme si mali uvedomiť, ako budeme klásť dlaždice. Môžme začať zarovno v dolnej časti bazéna, ako je to znázornené na obrázku. Nahor položíme dlažbu so šírkou c a celkovou dĺžkou b+c. Podobne vo vodorovnom smere zľava doprava položíme dlažbu so šírkou c a celkovou dĺžkou a+c. Po celom obvode položíme dlažbu so šírkou c a celkovou dĺžkou 2a+2b+4c.

obrazok pyramidy

Dlaždice môžme rezať a zvyšky klásť na ďalšiu stranu. Na základe toho, celkový počet potrebných dlaždíc bude najbližšie vyššie celé číslo ako je podiel (2a+2b+4c)/d. Ak by sme kládli dlaždice s rozmerom menšej strany, tak by sme potrebovali viac dlaždíc ako v prípade prikladania dlaždíc so širšou stranou. Pri riešení musíme zabezpečiť, aby premenná c predstavovala kratšiu stranu oblžnikovej dlaždice. Výsledný príkaz výpočet vyzerá nasledovne:

viem vypocet :a :b :c :d
  ak :c>:d [
    urobTu "pom :c
    urobTu "c :d
    urobTu "d :pom
  ]
  urobTu "obvod 2*:a+2*:b+4*:c
  ak2 cPodiel :obvod :d = Podiel :obvod :d
    [urobTu "pocet cPodiel :obvod :d]
    [urobTu "pocet 1+cPodiel :obvod :d]
  pis :pocet
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo 6 tímov. Najčastejšie nedostatky, ktorých ste sa dopustili vo svojich riešeniach:

  • nevypočítali ste úlohu presne, lebo ste nebrali do úvahy zväčšený obvod bazéna o šírku dlažby alebo ste zabudli do obvodu započítať aj dlaždice v rohoch,
  • v žiadnom riešení ste sa nezamysleli nad tým, že menej dlaždíc položíme, keď ich budeme klásť pozdĺž bazéna na dlžku, nie na šírku.

Páčili sa nám riešenia dvoch tímov MySmeMy a Nepoviem, ktorí plochu obvodového pásu vypočítali ako rozdiel obsahu veľkého obdlžníka s obloženou dlažbou a menšieho obdlžníka bez obloženej dlažby,