Autorské riešenie
[stiahni]

Nakresliť mincu podľa zadaných pravidiel nie je až také ťažké. To, na čo si treba dať pozor je, aby sme daným pravidlám dobre porozumeli. Najlepšie bude, ak si na obrázku vyznačíme všetky potrebné údaje. Spravme to napríklad pre mincu v hodnote 3 korytnákov.

minca

Začnime tým, že nakreslíme zlatú obrubu (žltý kruh) a strieborné vnútro (sivý kruh). Aby sa nám ľahšie počítalo, vytvoríme si premenné priemer a polomer.

viem korytnak :hodnota

  urobTu "priemer :hodnota * 100
  urobTu "polomer :priemer / 2

  nechFP "oranzova
  kruh :priemer

  nechFP "siva
  kruh :priemer * 2 / 3

koniec

Ostáva ešte nakresliť červené kružnice rovnomerne rozmiestnené po obvode strieborného vnútra. Kružnice majú priemer ako šírka zlatej obruby (1/3 polomer). Ich počet je rovnaký ako hodnota mince. Procedúru korytnak dolplníme.

viem korytnak :hodnota
  urobTu "priemer :hodnota * 100
  urobTu "polomer :priemer / 2

  nechFP "oranzova
  kruh :priemer

  nechFP "siva
  kruh :priemer * 2 / 3

  ph

  nechFP "cervena
  opakuj :hodnota [
    do 2 / 3 * :polomer
    kruh 1 / 3 * :polomer
    vz 2 / 3 * :polomer
    vp 360 / :hodnota
  ]
koniec

Pozornejší z vás si isto všimli, že pred kreslením červených kruhov sme zdvihli pero hore. Ak by sme tak neurobili, korytnačka by kreslila čiary od stredu mince po červené kružnice.

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Túto úlohu sa vám celkom darilo riešiť. Niektorí pochopili trochu inak umiestnenie červených kruhov a umiestnili ich tak, že žltej obruby sa len dotýkali. Ale, nie je to chyba, zadanie sa dalo pochopiť ja takto.