Autorské riešenie
[stiahni]

Riešenie tejto úlohy je veľmi jednoduché. Ale aj tak si ho treba dobre premyslieť. Každý kus cesta má tri rozmery. Svoju šírku, dĺžku a výšku. Keďže výška cesta je vždy 1 cm a vykrojené kúsky cesta majú tiež výšku 1 cm, môžeme tento rozmer zanedbať. Zaujímať nás bude len plocha. Cesto a formička majú tvar štvorca. Stačí nám teda vedieť dĺžku strán týchto dvoch štvorcov.

Počet kúskov cesta, ktoré sa dajú vykrojiť z celého cesta (aj po opätovnom vyvaľkaní) vypočítame ako výsledok celočíselného delenie plochy cesta plochou formičky. Uvedomte si, že je úplne jedno, ako z cesta budeme kúsky formičkou vykrajovať.

Na jeden koláčik potrebujeme dva upečené kúsky. Počet párov dostaneme ako výsledok celočíselného delenia počtu kúskov číslom 2.

Keďže rozmery zadávame v celých cm, môžeme použiť operáciu celočíselného delenia.

Výsledná procedúra môže vyzerať napríklad takto:

viem vykrajuj :cesto :formicka
  (pis "Pocet "kolacikov cpodiel cpodiel :cesto*:cesto :formicka*:formicka 2)
koniec

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Pri tejto úlohe si niektorí z vás neuvedomili, že cesto a formička majú tvar štvorca. Zadávať preto stačí len dĺžku strany formičky a dĺžku strany cesta. Ak nás zaujíma koľko kúskov môžeme z cesta vykrojiť, musíme pracovať s jeho plochou. Deliť medzi sebou dĺžky strán nemá v tomto prípade zmysel.

Pri delení je potrebné použiť celočíselné delenie. Korytnačie mamky pečú len celé koláčiky.