Autorské riešenie
[stiahni]

Aj keď sú korytnačie šarkany farebné, pri riešení tejto úlohy nás to nemusí zaujímať. Úlohou je nakresliť len siluetu šarkana. Vystačíme si teda len s jednou farbou, napríklad čiernou.

Je niekoľko možností ako siluetu nakresliť. Môžeme to urobiť nasledovne:

Keďže na chvoste je desať mašličiek, vytvorme si procedúru na nakreslenie mašličky. Výsledný program tak bude nie len prehľadnejší, ale  ľahšie odhalíme aj prípadné chyby. Použijeme príkaz polygon, aby sme vnútro mašličky nemuseli prácne vyfarbovať.

viem maslicka
  vp 60
  polygon [
    opakuj 2 [
      opakuj 3 [
        do 10
        vp 120
      ]
    vl 180
  ]
  vl 60
]
koniec

V samotnej procedúre kresliSarkana postupne vykreslíme chvost s mašličkami a ako poslednú hlavu šarkana.

viem kresliSarkana
  opakuj 10 [
    do 15
    maslicka
  ]

  do 20 vl 45

  polygon [
    opakuj 4 [
      do 50 vp 90
    ]
  ]
koniec

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Túto úlohu riešil len jeden tým. K jeho riešenie len malá poznámka. Silueta šarkana by mala byť jednofarebná.