Autorské riešenie
[stiahni]

Prvú vec, ktorú odporúčame urobiť, je nakresliť si veselú aj smutnú tvár. Snažíme sa pritom aby sa, jednak obe časti tváre od seba odlišovali, a jednak, aby mali čo najviac spoločných častí. Čím viac spoločných častí sa nám podarí navrhnúť, tým viac si ušetríme čas pri programovaní procedúry maska. Dve tváre môžu vyzerať nasledovne:

tvare

Na našom nákrese majú obe tváre rovnaký podklad a obrys tváre, rovnakú polohu a veľkosť očí, nosa, rovnaký stred úst. Líšia sa však polohou obočí, farbou očí a nosa, orientáciou úst.

Na vykreslenie oboch tvári použijeme procedúru maska, ktorá bude postupne vykresľovať tvár, ľavé a pravé oko s obočiami, nos a ústa. Pri kreslení každej časti budeme vychádzať z toho istého miesta - centra kresby, premiestnime sa na požadované miesto, nastavíme farbu pera, či farbu výplne, nakreslíme danú časť a napokon sa vrátime naspäť do centra kresby.

Výsledná procedúra maska vyzerá nasledovne:

viem maska :x
 ;maska 0 ... veselá tvár
 ;maska 1 ... smutná tvár

 ;TVÁRIČKA
 nechFp "čierna
 nechFv "oranžová10
 nechHp 4
 tvaricka

 ;OČI
 ph
 vl 60
 do 50
 ak2 :x=1 [nechFp "zelená4][nechFp "modrá7]
 oko
 ak2 :x=1 [vp 15][vp 90]
 do 20
 vp 90
 pd
 nechFp "čierna
 obocie
 ph
 vl 90
 vz 20
 ak2 :x=1 [vl 15][vl 90]
 vz 50
 vp 60

 ph
 vp 60
 do 50
 ak2 :x=1 [nechFp "zelená4][nechFp "modrá7]
 oko
 ak2 :x=1 [vl 15][vl 90]
 do 20
 vp 90
 pd
 nechFp "čierna
 obocie
 ph
 vl 90
 vz 20
 ak2 :x=1 [vp 15][vp 90]
 vz 50
 vl 60

 ;NOS
 vl 150
 ak2 :x=1 [nechFv "fialová][nechFv "červená]
 nos
 vp 150

 ;ÚSTA
 ph
 vz 60
 ak :x=1 [vl 180]
 pd nechFv "čierna
 usta
 ph
 ak :x=1 [vl 180]
 do 60
 pd
koniec


Pre každú časť škrabošky (tvárička, oči, obočie, nos, ústa) napíšeme procedúru na jej vykreslenie.

viem tvaricka
 kruh 200
koniec

viem oko
 bod 25
koniec

viem obocie
 do 10
 vz 20
 do 10
koniec

viem nos
 polygon [
   opakuj 3 [
     do 25 vl 120
   ]
 ]
koniec

viem usta
 vl 75
 do 40
 vz 40
 vp 150
 do 40
 vz 40
 vl 75
koniec

Touto úlohou sme chceli posilniť vaše estetické cítenie, nápaditosť pri vyjadrení radosti a smútku, presnosť pri vykresľovaní časti tvári. Ďalej sme chceli zistiť, ako viete využiť spoločné časti a podobné časti pri vykresľovanie dvoch tvári pomocou jednej procedúry.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Táto úloha bola zameraná na tvorivosť. Masky aj ich grafické prevedenie bolo zaujímavé. Niektorí z vás vykreslili masky vyfarbené, niektorí len jej obrysy. Niektoré riešenia boli neúplne. Chýbala jedná tvár, maske chýbal nos alebo nebol použitý požadovaný počet farieb.