Autorské riešenie
[stiahni]

Riešenie úlohy nie je ťažké, len si musíme uvedomiť ako vypočítať dĺžku trojskoku. Podľa zadania nám stačí uvažovať len miesto dopadu tretej časti trojskoku (uložené v premennej d3) a celkovú dĺžku vypočítať ako rozdiel d3-10. To samozrejme platí, len v tom prípade, keď miesto odrazu nie je vo väčšej vzdialenosti ako 10 m od začiatku rozbežiska..

trojskok

Výsledná procedúra vyzerá nasledovne:

viem meranie
ak2 :o>10
  [ píš [neplatný pokus]]
  [(píš [dĺžka skoku je:] :d3-10 "m)]
koniec

V tejto úlohe sme chceli ukázať, že pri riešení niektorých úloh nemusíme využiť všetky vstupné údaje.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Správne vyriešili túto úlohu 4 žiaci (2 profíci a 2 experti), ďalší 15 riešitelia sa dopustili niektorej z uvedených chýb:

  • výpočet dĺžky trojskoku bol meraný od miesta odrazu, nie od odrazovej dosky
  • do výpočtu dĺžky trojskoku boli zbytočne zarátané aj vzdialenosti dopadu prvej a druhej časti trojskoku, resp. bol výpočet celkovej dĺžky nesprávny
  • pri ošetrení prešľapu trojskoku, niektorí riešitelia použili overenie nerovnosti o>9 namiesto o>10
  • väčšina riešiteľov namiesto úplného príkazu vetvenia ak2, použili dva príkazy vetvenia ak