Autorské riešenie
[stiahni]

Všimnime si, ako taká korytnačia škôlka vyzerá. Skladá sa z políčok rôznych tvarov. Štvorce, kruhy, trojuholníky, obdĺžniky. Čo len si vymyslíte. Niektoré sa kreslia ľahšie (napríklad kruh), iné trochu ťažšie (napríklad obdĺžnik). Pre každý skok sú však potrebné tri samostatné políčka. Takýchto trojíc je teda presne toľko, koľko skokov má korytnačka spraviť.

V našom riešení si vyberieme tú ľahšiu cestu :-). Naše políčka budú mať tvar kruhu. Na kreslenie kruhu použijeme príkaz bod priemer. 

Potrebujeme nakresliť trojicu políčok, do ktorých korytnačka dopadne. Trojica našich políčok vyzerá takto:

Nakresliť ju môžeme takouto postupnosťou príkazov:
 

bod :velkostPolicka
vl 30
do :velkostPolicka
bod :velkostPolicka
vp 120
do :velkostPolicka
bod :velkostPolicka
vl 120
do :velkostPolicka
vp 30

Všimnite si, že korytnačka po nakreslení jednej trojice políčok zostane stáť na mieste, odkiaľ môže rovnakým spôsobom začať kresliť ďalšiu trojicu. Stačí nám preto túto postupnosť krokov zopakovať toľkokrát, koľko skokovú škôlku chceme vykresliť. Aké veľké má byť políčko škôlky sme si uložili do premennej velkostPolicka. Ak chceme, aby výsledná škôlka bola pekná farebná, stačí pre vykreslením trojice políčok zmeniť farbu pera. Výsledné riešenie vyzerá takto:
 

viem skolka :pocet_skokov
  urobtu "velkostPolicka 50
  ph
  opakuj :pocet_skokov
    [nechFp ?
     bod :velkostPolicka
     vl 30
     do :velkostPolicka
     bod :velkostPolicka
     vp 120
     do :velkostPolicka
     bod :velkostPolicka
     vl 120
     do :velkostPolicka
     vp 30
    ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Všetky riešenia boli správne, takže všetci mali plný počet bodov. (Tí, čo mali nesprávne, poslali opravu.) Chyby sa nevyskytovali. Niektorých riešenie bolo zložitejšie formulované. Medzi riešeniami sa vyskytli všetky tvary škôlky (4* štvorec, 3* trojuholník, 1* kruh).