Autorské riešenie
[stiahni]

Pri kreslení mobilu vykresľujeme základné geometrické útvary - obdĺžnik, kruh či trojuholník. Vyfarbujeme ich, vpisujeme do nich písmenká podľa zadania.

Základom je najprv si mobil navrhnúť tak, aby sa nám jeho časti jednoducho vykresľovali. V našom prípade sme sa rozhodli pre rozmery mobilu 240 x 400.

Displej sme nakreslili pomocou príkazu bod. Na vykreslenie tlačidiel sme použili rovnostranné trojuholníky s dĺžkou strany 40, do ktorých sme vpísali písmenká pomocou príkazu text (vlastnosti písma nastavíme pomocou príkazu nechPísmo).

MiniKoriMobil

viem mobil
 ;obvod mobilu
  nechhp 3
  nechfp "cierna pd
  opakuj 2 [do 400 vl 90 do 240 vl 90]

 ;vyfarbenie vnutornej casti mobilu
  ph vl 90 do 120 vp 90 do 280
  nechfv "hneda nechvzorvyplne 0 vypln

 ;kruhovy displej
  nechfp "biela
  bod 200

  ;presun do radu s tlacidlami
  ph vz 180 vl 90 do 100 vp 180

 ;tlacidlo pre ocka
  pd nechfp "zelena vl 60
  opakuj 3 [do 40 vp 120]
  ph vp 30 do 13
  nechfv "zelena vypln

 ;vypis pismena O
  vl 60 nechPísmo [|Monotype Corsiva| [16 700 1 0 1 0]]
  nechfp "cierna text "O
  vp 60 vz 13 vp 30 do 80

 ;tlacidlo pre mamku
  pd nechfp "cervena vl 60
  opakuj 3 [do 40 vp 120]
  ph vp 30 do 10
  nechfv "cervena vypln
  vl 60
  nechfp "cierna text "M
  vp 60 vz 10 vp 30 do 80

 ;tlacidlo pre kamarata alebo kamaratku
  pd nechfp "modra vl 60
  opakuj 3 [do 40 vp 120]
  ph vp 30 do 10
  nechfv "modra vypln
  vl 60
  nechfp "cierna text "K
  vp 60 vz 10 vp 30
koniec 

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Vaše najčastejšie chyby: písmenká presahovali rozsah tlačidla, tlačidielka nemali rôzne farby, prípadne vôbec nemali tvar trojuholníka, tlačidielka sa prekrývali (ale boli vykreslené ako trojuholníky).

Svoje riešenie by ste si mohli uľahčiť, ak by ste písmená nevykresľovali, ale použili príkaz text, ak by ste zbytočne nenastavovali typ písma, ak by ste použili cyklus (tam, kde sa príkazy opakovali).