Autorské riešenie
[stiahni]

Úlohu si rozdelíme na tri časti:

  1. nakreslíme 100 minútových čiarok
  2. nakreslíme 10 hodinových čiarok
  3. vypíšeme čísla

 

Minútové čiarky

Na ciferníku hodín je 100 minútových čiarok. Ciferník, 360 stupňový kruh, preto rozdelíme na 100  častí. Po nakreslení každej čiarky korytnačku otočíme o uhol 360/100 stupňov.

Na ciferníku bude 100 minútových čiarok, cyklus sa preto bude opakovať 100 krát.

nechhp 3
opakuj 100 [ph do 180 pd do 10 ph vz 190 vp 360/100 ]

 

Hodinové čiarky

V prípade hodinových ručičiek si 360 stupňový kruh musíme rozdeliť na 10 častí. Korytnačku otáčame o uhol 360/10 stupňov. 

Na ciferníku bude 10 hodinových čiarok, cyklus sa preto bude opakovať 10 krát.

nechhp 10
opakuj 10 [ph do 170 pd do 20 ph vz 190 vp 360/10 ]

 

Vypisovanie čísel

Súčasne s tým, ako kreslíme hodinové čiarky môže vypisovať aj čísla. Číslo 1 nebude úplne hore, preto musíme korytnačku otočiť o uhol 360/10 stupňov doprava, aby sa jednotka vypísala pri správnej čiarke. Na výpis správneho čísla využijeme počítadlo cyklu.

vp 36
nechhp 10
opakuj 10 [ph do 155 text pocitadlo do 15 pd do 20 ph vz 190 vp 360/10]

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

 Pri vykresľovaní čiaročiek všetky tímy správne použili cyklus. Pri výpise čísel niektorí pracovali s pozíciou korytnačky a prácne ju po výpise každého čísla posúvali bez použitia cyklu.

Niektorí z vás asi nemajú skúsenosť s premennou pocitadlo, ktorú je možné veľmi elegantne použiť pri práci s cyklom opakuj (ako môžete vidieť v autorskom riešení).

Veľmi pekným riešením bolo súčasné vykresľovanie hodinových a minútových ručičiek - tím vykreslil hodinovú čiaročku a hneď aj deväť minútových čiaročiek, zopakoval to desaťkrát.

Niektorí z vás vykreslili dokonca aj hodinové ručičky :-).