Autorské riešenie
[stiahni]

Riešenie tejto úlohy nie je ťažké. Môžeme ju riešiť napríklad takto:

Vypočítame akú dráhu precestuje lienka za jednu minútu. Potom vypočítame koľko minút sedela lienka na ručičke hodín. Vypočítať celkovú dráhu už nebude problém.

Lienka na konci hodinovej ručičky precestuje za 12 hodín obvod celého kruhu (o = 2*π*r). Za jednu hodinu prejde 1/12 celého obvodu. Za jednu minútu teda prejde 1/60 toho, čo prejde za hodinu.

urobtu "draha_za_minutu (2 * 3.14 * 20) / (12 * 60)
 

Koľko minút lienka cestovala vypočítame ako rozdiel času nástupu a času výstupu. Nezabudnime však tieto časy previesť na rovnaké jednotky, najlepšie minúty.

urobtu "cas_nastupu text1'hodnota * 60 + text2'hodnota
urobtu "cas_vystupu text3'hodnota * 60 + text4'hodnota
 

Ak lienka nastúpila a vystúpila v ten istý deň (:cas_nastupu <= :cas_vystupu) celkový čas v minútach je :cas_vystupu - cas_nastupu.

Ak ale lienka nastúpila v jeden deň a vystúpila na druhý deň (:cas_nastupu > :cas_vystupu), vypočítame koľko času uplynulo od nástupu do polnoci 24 * 60 - :cas_nastupu. Pripočítame k nemu čas do výstupu 24 * 60 - :cas_nastupu + :cas_vystupu.

ak2 :cas_nastupu <= :cas_vystupu
    [urobtu "celkovy_cas :cas_vystupu - :cas_nastupu]
    [urobtu "celkovy_cas 24 * 60 - :cas_nastupu + :cas_vystupu]
 

Vypočítať celkovú dráhu už nie je problém :draha_za_minutu * :celkovy_cas. Nezabudnime, že výsledok je v cm ale my ho chceme v m. 

text5'nechhodnota :draha_za_minutu * :celkovy_cas / 100
 

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam