Autorské riešenie
[stiahni]

Pri riešení tejto úlohy použijeme údajový typ zoznam, v ktorom budú uložené čísla predstavujúce počet gulí v každom stĺpci (v našom prípade to bude zoznam čísel [3 2 3 5 3 4 2]). 

Pomocou príkazu opakovania kým (pokiaľ nie je prejdený celý zoznam) budeme postupne do premennej pocet ukladať prvé číslo zoznamu (urobtu "pocet prvy :z). Zároveň budeme tento zoznam postupne spredu skracovať (urobtu "z bezPr :z).

viem hrad :z
  ph
  kým [nieJe prázdny? :z] [urobtu "pocet prvy :z
                           kresli :pocet
                           urobtu "z bezPr :z
                          ]
koniec
 

V cykle procedúry hrad budeme postupne vykresľovať požadovaný počet guličiek. Na to použijeme procedúru kresli s jedným parametrom, určujúci počet guličiek. V procedúre bude počet opakovaní v tele cyklu rovný parametru tejto procedúry. Po vykreslení stĺpika guličiek musíme zabezpečiť návrat grafického kurzora na pôvodné miesto a posunutie sa na novú pozíciu vedľa vpravo.

viem kresli :x
  nechFP "hneda
  opakuj :x [bod 50 do 50]
  vz 50*:x
  vp 90
  do 50
  vl 90
koniec
 

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam

Úlohu riešilo 12 účastníkov/tímov, 4 z nich sme nemohli udeliť body, lebo táto úloha nebola určená pre ich vekovú kategóriu. Až na jedno riešenie nikto nepoužili údajový typ záznam, ktorý umožňuje zaznamenať údaje s premenlivou dĺžkou. Ostatné vaše riešenia využívali pevný počet 7 parametrov, ktoré ste si zvolili podľa obrázku zo zadania, ktorý bol len ilustračným obrázkom. Pri práci s premennými ste v jednom riešení použili identifikátory premenných v tvare :číslo (napr. :1,:2), čo nie je veľmi obvyklé v iných programovacích jazykoch a navyše to môže byť neprehľadné.