Autorské riešenie
[stiahni]

Pri kreslení postavičky pracujeme s rôznymi písmenami a inými znakmi, meníme ich umiestnenie, natočenie, veľkosť, farbu.

Je výhodné vytvoriť procedúru, ktorej "povieme", kde a aký znak chceme vykresliť, akú farbu má pri tom korytnačka použiť, akú veľkosť a natočenie má mať vykresľovaný znak:

viem pis_znak :x :y :smer :velkost :farba :znak
  nechPoz zoznam :x :y
  nechSmer :smer
  nechPísmo (zoznam "Arial (zoznam :velkost 10 0 0 1 238))
  nechFp :farba
  text :znak
koniec

Pomocou takto vytvorenej procedúry pis_znak vykreslíme postavičku veľmi rýchlo a jednoducho. Uvádzame jedno z možných riešení.

viem postava
  skry
  zmaz
  domov

  ;TVÁR
  pis_znak -40 125 0 100 5 "O
  pis_znak 30 18 -90 50 9 ":
  pis_znak 5 165 0 20 5 "L
  pis_znak 22 150 -90 30 4 "(

  ;TRUP
  pis_znak -54 10 0 120 3 "M

  ;NOHY
  pis_znak 65 10 180 120 8 "V
koniec

Výsledkom našej procedúry je takáto postava chlapca:

Postava chlapca

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam