Autorské riešenie
[stiahni]

stupnestupneRiešenie úlohy môžeme rozdeliť na vykreslenie troch časti - stupienkov nahor, stupienkov nadol a vodorovnej čiary.

Podľa zadania stupienky nahor musia byť posunuté vzhľadom k stupienkom nadol napr. o polovicu jedného stupienka. Nakreslime si, ako bude vyzerať riešenie pre párny aj nepárny počet stupienkov. Stupienky nahor začneme vykresľovať tak, že nakreslíme zvislú úsečku s dĺžkou a/2. Ak je počet stupienkov párny vykreslíme vodorovnú úsečku predstavujúcu n-tý schod. Potom vykreslíme n/2-1 stupienkov nahor a navyše zvislú úsečku s dĺžkou a/2. Stupienky číslujeme po nakreslení zvislej časti stupienka nahor.

Stupienkov nadol je v počte celá horná časť čísla n/2. Čislujeme ich na začiatku kreslenia vodorovnej čiary.

Napokon nakreslíme spájajúcu vodorovnú čiaru s dĺžkou n.a

Uvádzame jedno z možných riešení.

viem stupnec :n :a
  do :a/2
   ;vykreslenie laveho krajneho najnizsieho stupienka ak n je parne
  ak zvyšok :n 2 = 0 [text :n vp 90 do :a vl 90]

  ;schody hore
  opakuj cPodiel :n-1 2
    [do :a
     text -2*pocitadlo+2*cPodiel :n+1 2
     vp 90
     do :a
     vl 90]
  do :a/2

  ;schody dole
  opakuj 1+cPodiel :n-1 2
    [text -1+2*pocitadlo
     vp 90
     do :a
     vl 90
     vz :a]

  ;vykreslenie spodnej ciary - podstavy stupnov vitazov
  vl 90
  do :n*:a
  vp 90
koniec

 

Najčastejšie chyby

Niektorí z vás vyriešili úlohu iba pre nepárny počet stupienkov, neočíslovali stupienky a neposunuli ich navzájom. Zopár účastníkov poslalo namiesto procedúry len obrázok.