Autorské riešenie
[stiahni]

tekvicaTekvica podľa zadania pozostáva z piatich častí - stopky, tela, oči, úst a 4 zubov. Postupne budeme vykresľovať jej jednotlivé časti.

Stopku vykreslíme pomocou príkazu polygon, v tele ktorého uvedieme postupnosť úsečiek, ktoré tvoria trojuholník. Príkaz polygon uyavrie a vyfarbí vykresľovaný útvar farbou, ktorá bola nastavená príkazom nechfp resp. nechfv.

  Telo vykresíme pomocou príkazu elipsa, pričom prvý parameter uvedieme väčší než druhý parameter, aby sme dostali elipsu natiahnutú viac v horizontálnom než vertikálnom smere.

Oči vykresíme pomocou príkazu bodka, pričom nastavíme väčšiu hrúbku pera pomocou príkazu nechhp.

Na vykreslenie úst použijeme opať príkaz elipsa, pričom uvedieme navyše tretí a štvrtý parameter ako počiatočný a koncový uhol časti elipsy. Kedže časť elipsy sa vykresľuje v smere otáčania hodinových ručičiek zadali sme počiatočný uhol 90 a koncový -90, aby sme vykreslili spodnú časť elipsy.

Zuby sme vykreslili pomocou príkazu bodka, pričom sme kreslili rovnakou farbou ako je farba tela tekvice.

Pri kreslení príkazov elipsa a bodka sme nemuseli mať položené pero dole.

Uvádzame jedno z možných riešení.

viem tekvica
  ;STOPKA
  pd
  nechhp 1
  nechfp "zelena3
  polygon [do 51 vp 90 do 30 vp 120 do 60 vp 150]

  ;TELO
  ph
  nechfp "oranzova5
  vz 80
  elipsa [340 160]

  ;OCI
  nechhp 50
  nechfp "cierna
  vl 60 do 60
  bodka
  vp 150 do 102
  bodka
  vp 150 do 60 vp 120

  ;USTA
  vz 30
  nechhp 1
  elipsa [250 70 90 -90]

  ;ZUBY
  nechhp 20
  nechfp "oranzova5
  vl 90 do 100
  opakuj 4 [bodka vz 65]
koniec

 

Najčastejšie chyby

Niektorí z vás poslali nekompletné riešenie, t.j. chýbali niektoré časti tekvice. Iní poslali obrázok tekvice a nie procedúru, za čo sme nemohli udeliť body.