Autorské riešenie
[stiahni]

Celá hra už bola takmer hotová, jediné, čo bolo treba spraviť bola kontrola, či mince sú na svojom mieste. Na to my slúži procedúra kontrola. Procedúra skontroluje, či minca je na svojom mieste, alebo na mieste inej mince, alebo je úplne mimo. Podľa toho priradí body. 

To či je minca na svojom mieste zistíme podľa jej súradníc. Súradnice stredu prvého políčka sú [-200,100], druhého políčka [0,100] a tretie políčko má súradnice stredu [200,100]. 

Ak y-ová súradnice korytnačky nie je 100, určite neleží vo svojom políčku. Strácame 4 body. V opačnom prípade porovnáme x-ovú súradnicu s x-ovými súradnicami políčok a podľa toho pridelíme body.
 

viem mincaK1
  ak2 k1'ysur=100
      [ak2 k1'xsur=-200 
           [vysledok 5]
           [ak2 k1'xsur=0 
                [vysledok -1]
                [ak2 k1'xsur=200 
                     [vysledok -2]
                     [vysledok -4]
                ]
           ]
      ]
      [vysledok -4]
koniec
viem mincaK2 
  ak2 k2'ysur=100
      [ ak2 k2'xsur=0 
            [vysledok 5]
            [ ak2 k2'xsur=-200 
                  [vysledok -1]
                  [ ak2 k2'xsur=200 
                        [vysledok -1]
                        [vysledok -4]
                  ]
            ]
      ]
      [vysledok -4] 
koniec
viem mincaK3
  ak2 k3'ysur=100
      [ ak2 k3'xsur=200 
            [vysledok 5]
            [ ak2 k3'xsur=0 
                  [vysledok -1]
                  [ ak2 k3'xsur=-200 
                        [vysledok -2]
                        [vysledok -4]
                  ]
            ]
      ]
      [vysledok -4] 
koniec

 Výsledné body spočítame a vypíšeme to textového políčka text2.

viem kontrola
  urobTu "sucet mincaK1+mincaK2+mincaK3
  text2'nechhodnota :sucet
koniec

Najčastejšie chyby

V tejto úlohe ste veľa chýb nerobili. V tomto prípade je však výhodnejšie používať ak2 namiesto ak. Zníži sa tým počet opytovaní a program sa zrýchly.