Autorské riešenie
[stiahni]

Pri kreslení pyramídy môžeme postupovať nasledovne. Nakreslíme spodný riadok, ktorý bude mať n troujholnikov a nastavíme sa na miesto, kde bude začínať ďalší riadok:

.

Potom nakreslíme vyšší riadok. Ten však má už o jeden trojuholník menej. Takto budeme pokračovať až po posledný, najvyšší riadok, ktorý má už len jeden trojuholník.

 Procedúra pre kreslenie riadku s n trojuholníkmi vyzerá nasledovne:
 

viem riadok :n
  vp 90
  do :n*20
  vl 120
  opakuj :n [do 20 vl 120 do 20 vp 120]
  vp 60 do 20 vl 30
koniec
  

Teraz už len stačí, procedúru riadok n-krát zopakovať. Samozrejme, vždy s iným parametrom.

viem pyramida :n
  opakuj :n [riadok :n - pocitadlo + 1]
koniec

 

Vaše zaujímavé riešenia

Zaujímavé riešenie zaslal tímy Expert ispelic, Profík gymnazium dh sk. Každé poschodie jeho pyramídy je nakreslené inou farbou.

 

Najčastejšie chyby

Niektorý z vás naprogramovali procedúru pyramída tak, že vždy kreslila len 5 poschodí.