Autorské riešenie
[stiahni]

Z príkladov v zadaní (ktorými sme vás chceli trochu popliesť) ste mnohí správe zistili, ako tretie číslo vypočítať. Ak sú prvé dve čísla rovnaké, tak aj tretie číslo je také isté. Ak sú navzájom rôzne, tak tretie číslo je súčet dvojnásobku prvého čísla a druhého čísla.

Prvé textové políčko sa volá text1 a druhé textové políčko má meno text2. Hodnotu, ktorá je zadaná v políčku, vieme zistiť pomocou text1'hodnota alebo text2'hodnota. Aby sme v procedúre rozlíšili tieto dva prípady, použijeme podmienku:
 

text1'hodnota=text2'hodnota

Ak podmienka platí, tretie číslo je také isté ako prvé dve. Ak podmienka neplatí, tretie číslo vypočítame ako súčet dvojnásobku prvého čísla a druhého čísla. Zároveň môžeme tento výsledok priamo vypísať do plochy. Použijeme na to príkaz textsposunom.
 

viem IQtest
 ak2 text1'hodnota=text2'hodnota
  [textsposunom text1'hodnota]
  [textsposunom 2*text1'hodnota+text2'hodnota]
 ph
 nechXsur Xsur+20
 pd
koniec

  

Najčastejšie chyby

Najčastejšiu chybu ste robili v tom, že ste nepoužili na testovanie rovnosti prvých dvoch čísel jeden príkaz AK2, ale dva príkazy AK. Aj keď bol výsledok správny, použili ste zbytočný príkaz a v niektorých prípadoch zbytočné testovanie. Ak neplatí, že prvé dve čísla sa rovnajú, nemá zmysel testovať, či sú rôzne. Musia byť rôzne.