Autorské riešenie
[stiahni]

Na začiatku sme si zafarbili pozadie na modro a potom nakreslili 12 hviezdičiek do kruhu.
Hlavný problém bol v tom aby, hviezdičky boli natočené na sever (jedným smerom). To sa dalo zabezpečiť tým, že na začiatku bola korytnačka natočená na sever, potom sa otočila o nejaký uhol nakreslila hviezdičku a otočila sa späť o ten istý uhol.

procedúra pre hviezdičku

viem hviezda
 vl 90
 nechFV "zlta
 polygon
  [opakuj 5
   [do 25
    vl 144
    do 25
    vp 72
   ]
  ]
 vp 90
koniec
 

na začiatku je preto vl 90, lebo začíname vykresľovať hviezdičku od vodorovného ramena, na konci vykresľovania sa o ten uhol otočíme naspäť

procedúra pre zastavu

viem vlajka
 urob "a 0
 nechfv "modra
 vypln
 opakuj 12
  [ph
   vp :a*30
   do 170
   vl :a*30
   hviezda
   vp :a*30
   vz 170
   vl :a*30
   urob "a :a+1
   pis :a
  ]
koniec
 

v cykle sa najprv natočím do toho smeru kam mám ísť:

vp :a*30

potom idem dopredu :

do 170

a natočím sa naspäť o rovnaký uhol, aby som bol vždy otočený v smere ako na začiatku (na sever): 

vl :a*30

Potom sa nakreslí hviezdička: hviezda

a vrátime sa naspäť.

vp :a*30
vz 170
vl :a*30

To sme už nakreslili jednu hviezdičku.

V procedúre využívame premennú :a v ktorej si pamätáme koľko hviezdičiek sme nakreslili a táto premenná sa využije pri určení uhla o ktorý sa máme otočiť a dostať na miesto z ktorého budeme vykresľovať ďalšiu hviezdičku.

 

Vaše zaujímavé riešenia

 

Najčastejšie chyby

Veľa z vás nemali natočene hviezdičky jedným smerom. Niektorí nakreslili niečo čo sa nepodobalo na hviezdičky, buď kvôli veľkej hrúbke pera alebo kvôli nepresnému kresleniu.